Beste Brusselaar,

Het HelloSun-aanbod is nu gesloten.

Wilt u toch het maximale uit uw dak halen en investeren in een fotovoltaïsche installatie voor een duurzame en milieuvriendelijke energie? 👉 Ga naar energreen.be om uw offerte aan te vragen.
Het bezoek van onze vertegenwoordiger is gratis en geeft u de mogelijkheid om te profiteren van een aanbod dat 100% gepersonaliseerd is en aangepast aan uw behoeften.

Tot ziens!
Uw HelloSun/Energreen Team

Zonne-energie op mijn dak

Veelgestelde vragen

FAQ's

Simulatie
Simuleer je mogelijke besparingen. Dit kost twee minuten tijd, en verbindt tot niets.

Te mooi om waar te zijn?

Subsidies vanwege het Gewest? Waarover gaat het juist?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest subsidieert het opwekken van groene energie aan de hand van zogenaamde groenestroomcertificaten. Dit zijn immateriële titels die worden uitgereikt voor elke opgewekte MWh zonne-energie. Elk certificaat bezit een economische waarde en kan worden doorverkocht op gespecialiseerde markten. https://www.energreen.be/fotovoltaische-panelen/rentabiliteit-premies-hulp/premies-hulp-brussel Voor de geïnteresseerden:
Een zonne-energie-installatie met een vermogen van 5 kWp (kilowattpiek) of minder, ontvangt per geproduceerde MWh (= 1000 kWh) 3 groenestroomcertificaten. Een installatie met een hogere kWp, ontvangt per geproduceerde MWh 2,4 groenestroomcertificaten. Groenestroomcertificaten worden uitgereikt voor een periode van tien jaar. Hun gemiddelde marktprijs schommelt momenteel rond de 83 euro. Om stroomcertificaten te verkopen, moet je ofwel aankloppen bij een energieleverancier actief in Brussel, ofwel bij een tussenpersoon. De eigenlijke transactie vindt plaats op het Brugel-Extranet, het platform van de Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt.

Dit is te mooi om waar te zijn! Waar zit de catch?

Wij zijn natuurlijk aan onze contractuele verplichtingen verbonden. Verder is het belangrijk te weten dat Skysun en Energreen twee verschillende bedrijven zijn. Skysun staat in voor de investeringen, Energreen voor de installaties en het onderhoud. Wanneer één van de partners haar engagementen niet langer zou kunnen nakomen, is de andere nog altijd contractueel verbonden, en eventueel genoodzaakt met nieuwe partners in zee te gaan. Kortom: jij neemt geen enkel financieel risico, terwijl ons risico maximaal wordt gediversifieerd. Voor alle juridische details verwijzen we naar de eigenlijke contracten, die we graag overlopen tijdens ons eerste bezoek.

Wie zit er achter Hello Sun?

Hello Sun is een commerciële samenwerking tussen Energreen, een bekende speler in het Belgische zonne-energielandschap, en Skysun, een Brusselse klimaattransitie-startup. Energreen staat in voor de installatie en het onderhoud, Skysun voorziet de nodige investeringen. BNP Paribas verzorgt in de nodige financiering. Verder genieten we de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De groenestroomcertificaten worden uitgereikt door Brugel, na controle door een onafhankelijke instantie.

Jullie zijn geen liefdadigheidsinstelling. Hoe komen jullie uit de kosten?

Wij zetten in op het schaalvoordeel. Door een groot aantal installaties te beheren, kunnen we de kosten drukken. Door vervolgens groenestroomcertificaten door te verkopen, maken we de actie rendabel.

Maar het systeem van de groenestroomcertificaten werd toch stopgezet?

Vlaanderen reikt inderdaad geen groenestroomcertificaten meer uit, en in Wallonië werd het systeem sterk teruggeschroefd. Hier hebben ze hun doel immers grotendeels bereikt. Maar niet in Brussel. Het energiebeleid is een gewestelijke bevoegdheid. En het Brussels Gewest komt haar Europese verplichtingen lang niet na. Omdat een hoofdstedelijk windmolenpark niet voor morgen is, en de Zenne niet meteen tot de bouw van een waterkrachtcentrale uitnodigt, blijven de Brusselse subsidies voor zonne-energie voorlopig van kracht.

In Wallonië werden mensen met gelijkaardige beloftes verleid, om vervolgens van een koude kermis thuis te komen. Waarom zou dit bij jullie niet het geval zijn?

In Wallonië werden er mensen opgelicht via het zogenaamde derdebetalersysteem. Voor de installatie van zonnepanelen werden leningen aangegaan, die zogezegd zouden worden terugbetaald aan de hand van Waalse subsidies. Waarna de ondernemingen in kwestie met de noorderzon verdwenen, en hun klanten met deze leningen achterbleven (terwijl de Waalse groenestroomcertificaten in waarde daalden). Neem, als je vandaag nog van dergelijke praktijken hoort, zeker contact met ons op! Wij waarschuwen de nodige autoriteiten. Ondertussen hebben wij met dergelijke malafide praktijken niets te maken. Hello Sun vraagt van jou geen enkele initiële investering, en draagt zelf het geheel van de financiële risico's. Onze actie kan alleen werken wanneer jullie met een gerust hart kunnen bijdragen aan de energietransitie. Zonder daarin te hoeven investeren. Het enige wat je moet betalen, is de maandelijkse verzekering van 10 euro. Die verzekert dat je geld blijft besparen.

Wat zijn de belangen van het Hoofdstedelijk Gewest in dit alles?

"Overeenkomstig internationale akkoorden (in het bijzonder de COP21-akkoorden), ondertekend door de federale overheid, kreeg ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest groene-energiedoelstellingen opgelegd. Het Gewest riskeert boetes wanneer het minder groene energie produceert dan het zou moeten produceren. In 2017 zou 7,8 procent van de Brusselse elektriciteit groen moeten zijn geweest. In werkelijkheid was dit voor minder dan 1 procent van de geleverde energie het geval. #ClaimTheClimate"

Derdepartijfinanciering? Klinkt niet erg koosjer...

Een zogenaamde derde investeerder is een partij die in jouw plaats investeert, maar jou wel van zijn investering (in dit geval: gratis energie) laat genieten. De investeerder zelf wordt vergoed aan de hand van het schaalvoordeel die zijn vele kleine investeringen hem opleveren (in het geval van Hello Sun: de groenestroomcertificaten van het Brussels gewest). In Wallonië werden onlangs mensen misleid tot het aangaan van onrendabele investeringen. Maar Hello Sun stelt net het omgekeerde voor: wij doen de investeringen, jij geniet van de zonnepanelen en een lagere energierekening, wij komen uit de kosten vanwege de Brusselse subsidies voor groene energie, en met z'n allen stoten we minder CO2 uit.

Ik twijfel nog...

Waarom zijn jullie niet gratis, zoals enkele van jullie concurrenten?

Om een kwaliteitsvolle service en reële besparingen op je energiefactuur te kunnen garanderen, bevat ons aanbod een verplichte omniumverzekering. Deze dekt alle mogelijke kosten gedurende ons tienjarige partnerschap. Een probleem? Geen probleem! Onze reparateurs komen kosteloos langs, binnen drie werkdagen, en stellen geen vervelende vragen. Hello Sun biedt een zinvolle langetermijnvisie, met een uiterst kwaliteitsvolle en responsieve service. Voor ons eigen huis verkiezen we zekerheid boven kosteloosheid, en hierin zullen we niet de enigen zijn.

Komt er iemand ter plaatse naar mijn dak kijken, of verloopt alles per computer en satelliet?

Na een eerste contact, maakt een van onze medewerkers een afspraak om ter plaatse te komen kijken.

Is de offerte gratis?

Gezien ons aanbod geen aankoop betreft, is er geen sprake van een offerte. Maar je moet niets betalen voor je het contract tekent. En daarna enkel de maandelijkse 10 euro verzekeringskosten.

Wat is mijn voordeel?

Voor slechts 120 euro per jaar geniet je van een kwaliteitsvolle installatie kwaliteitsvolle zonnepanelen. De werkelijke marktwaarde ligt veel hoger, waardoor je des te meer op je energierekening bespaart. Bovendien lever je een onbetaalbare bijdrage aan een meer duurzame toekomst.

Technisch

Welke technologieën worden er gebruikt?

Zonnepanelen
Longi Solar is een bedrijf dat panelen produceert voor 18 jaar. Het bedrijf staat vooral bekend om zijn technologische voorsprong. In 2018 brak Longi Solar een wereldrecord door het meest efficiënte paneel ooit geproduceerd te verwijderen.

Thuis zullen we de LR6-60-PE Black gebruiken. Het is een paneel dat profiteert van monokristallijne technologie. Elk paneel heeft een nominaal vermogen van 300W. Ze zijn gegarandeerd 25 jaar.

Omvormer
Huawei biedt met zijn SUN2000L een product van uitzonderlijke kwaliteit, uiterst flexibel en bestand tegen elke test. Het grote voordeel van dit product is de mogelijkheid om een accu aan te sluiten.

Als opslagtechnologieën vandaag niet helemaal zijn bewezen, is hun toekomst stralend. SUN2000L omvormers hebben een garantie van 10 jaar.

Kan/mag ik een batterij aan de zonnepanelen hangen?

Ja! Je zonnepaneleninstallatie komt met een "battery-ready" wisselrichter (ook wel omvormer of omvormer genoemd). Als je tijdens de eerste tien jaar van je installatie effectief een batterij wil toevoegen, moet je dit wel aan Skysun laten weten. Bovendien moet dit via een erkende installateur gebeuren.

Energie-economie

Wanneer stopt mijn groene meter terug te draaien?

De groene terugdraaiende meter werkt volgens het zogenaamde "prosumer-compensatieprincipe". Deze subsidies voor stroom die particulieren terug in het net pompen, zal worden stopgezet vanaf het in voege treden van de MIG 6-regelgeving (zie https://www.brugel.brussels/nl_BE/blog/actualiteiten-3/post/brugel-beslist-de-inwerkingtreding-van-het-einde-van-de-compensatie-van-de-netkosten-te-koppelen-aan-de-ingebruikname-van-de-mig6-266). Dit vanaf mid-2020 ongeveer. De wetgever heeft voor Brussel nog geen specifieke datum bekendgemaakt.

Interessant... Hoeveel kan ik besparen?

Een gemiddeld huishouden betaalt 0,21 eurocent per kWh elektriciteit. Een Hello Sun-installatie produceert zo'n 3000 tot 3500 kWh per jaar. Met een terugdraaiende elektriciteitsmeter kan je al deze geproduceerde energie in rekening brengen, en tot 941 euro per jaar besparen. Hiervan moet je wel nog de 120 euro jaarlijkse verzekeringskosten aftrekken. Wat uitkomt op zo'n 821 euro bespaarde kosten per jaar. Zonder investering, zonder risico. #WinForLife [Maak een simulatie]

Installatie

Ik wil zonnepanelen laten plaatsen door Hello Sun. Hoe zal dit concreet verlopen?

Na een eerste contact komen we verifiëren of je dak voldoende zon ontvangt om een installatie te rechtvaardigen. Wanneer je dak aan de voorwaarden voldoet, maken we een afspraak om het contract van 4 pagina's te bekijken en alle kleine lettertjes te overlopen. Na je handtekening bekijken we een installatiedatum, binnen een zo kort mogelijke termijn. De eigenlijke installatiewerken nemen maximaal één dag in beslag.

Kosten & garantie

Gratis? En wat dan met de verbindingskosten?

Gratis? En wat dan met de verbindingskosten?

Wat dekt de garantie?

  • Pechverhelping binnen drie werkdagen na melding door de klant, behalve bij tsunami's of andere overmachten. (De meest simpele problemen kunnen vaak per telefoon worden beholpen.)
  • Het geheel der mogelijke vervangstukken, reparatie- en of vervangingskosten in het geval van materiële defecten ten gevolge van normaal gebruik, interne storingen, of andere defecten door de fabrieksgarantie gedekt.
  • Het geheel van de werkuren nodig voor deze reparaties of vervangingen (voor defecten onafhankelijk van externe gebeurtenissen)
  • Het geheel van de administratie bij de verschillende bevoegde autoriteiten.
  • Toegang tot de naverkoopdiensten van Energreen.
  • Een jaarlijkse verificatie van de installatie op basis van onze monitoring.

Wat voor garanties gelden er op de installatie en het materiaal?

Je overeenkomst met Hello Sun komt met een omniumverzekering die wordt afgesloten voor een duur van tien jaar. Gedurende deze periode is heel de installatie gedekt (materiaal + werkuren). Bovendien komen de eigenlijke panelen met een fabrieksgarantie van 25 jaar.

Wat te doen in het geval van problemen of panne?

Wat te doen in het geval van problemen of panne?

Voorwaarden

Welke zijn de selectiecriteria?

Kandidaten moeten:

  • In het Hoofdstedelijk Gewest wonen,
  • Eigenaar zijn van hun woonst,
  • En een dak boven hun hoofd hebben, waarop wij 8 tot 16 panelen (goed voor zo'n 13 tot 26 m2) kunnen installeren.

Dat is alles. Hierbij moet je beseffen dat de oriëntatie en structuur van je dak, en mogelijke schaduwgevers, een belangrijke invloed kunnen hebben op de mogelijke zinvolheid van zonnepanelen. Een overwoekerd, noordgericht laagbouwdak ontvangt niet veel zonnestralen. Een zuidgericht, alleenstaand platdak, daarentegen, zal veel meer kWh produceren. Voordat we panelen plaatsen, zullen onze technici de uiteindelijke geschiktheid van jouw dak komen bekijken.

Geldt dit aanbod enkel voor particulieren?

Absoluut niet. Ook vzw's, ondernemingen, coöperatieven, ... zijn meer dan welkom om deel te nemen. Daken groter dan 500 m2 verwijzen we wel graag door naar Leopold bij SkySun.

Ik woon in Wallonië. Kunnen jullie een gelijkaardig aanbod aanraden?

Momenteel wordt er in Wallonië geen gelijkaardig aanbod aangeboden. Wij zijn evenwel hard aan het werk, om onze diensten binnenkort in heel het land te kunnen aanbieden...

Ik woon in Vlaanderen. Kunnen jullie een gelijkaardig aanbod aanraden?

Momenteel wordt er in Vlaanderen geen gelijkaardig aanbod aangeboden. Wij zijn evenwel hard aan het werk, om onze diensten binnenkort in heel het land te kunnen aanbieden...

Wat gebeurt er wanneer ik mijn eigendom verkoop?

Wanneer je je eigendom verkoopt, moet je de koper inlichten over je "Hello Sun-verplichtingen". De koper neemt deze verplichtingen (het is te zeggen: 10 euro per maand) over. Hiervoor is er een overdrachtsclausule voorzien in het contract. En staat er, eens de verkoop van je eigendom rond is, niets meer op jouw naam. Terwijl de koper in jouw plaats van een lagere energiefactuur geniet. En jouw eigendom met een hogere energiescore kon worden verkocht...

Wat gebeurt er als de eigenaar overlijdt?

Wanneer de eigenaar overlijdt, worden de Hello Sun-verplichtingen overgenomen door de erfgenaam. Dit betreft, concreet, enkel de maandelijkse kost van de omniumverzekering (10 euro). Hiervoor is er in het contract een overdrachtsclausule voorzien.

Voor welke rekening zijn de administratieve en hieraan gerelateerde kosten? (Vervangen van mijn meter, contacten met Brugel, enz.)

Alle paperassen zijn voor Hello Sun. Net als alle andere kosten, worden zij door de maandelijkse 10 euro-omniumgarantie gedekt.

En na tien jaar, wanneer de groenestroomcertificaten zijn afgelopen, wat gebeurt er dan?

Na tien jaar dragen wij de zonnepanelen aan jou over voor de ronde prijs van welgeteld één euro. Hierna zijn de panelen volledig in jouw eigendom. En staat het je vrij ze voor hun resterende levensjaren elders te verzekeren. Maar wat je er ook mee doet: het zal zonder Hello Sun als betrouwbare partner zijn. Aan alles komt een eind, ook de mooie dingen!

Ik woon in een mede-eigendom. Hoe werkt dat? Betreft het steeds heel het mede-eigendom, of kan er ook individueel iets worden ondernomen? Wat als mijn mede-eigenaars niet willen? Kunnen er op één deel van het dak panelen worden geïnstalleerd?

Voor een mede-eigendom moet de aanvraag voor een Hello Sun-installatie door de AV worden goedgekeurd, om problemen te voorkomen. Vanaf dan zijn er allerlei soorten oplossingen denkbaar. Merk op dat een installatie steeds aan één meter verbonden is.

Scenario 1:
Het mede-eigendom staat de installatie toe aan één eigenaar. De installatie is verbonden aan de individuele meter van deze eigenaar. Voor de overige eigenaars verandert er niets.

Scenario 2:
Meerdere eigenaars wensen zonnepanelen te installeren, ten bate van hun respectieve elektriciteitsmeters. In dit geval moet het dak voldoende groot zijn voor de verschillende installaties, die aan elk van de betrokken tellers worden aangesloten.

Scenario 3:
De installatie betreft het eigenlijke mede-eigendom, en wordt aangesloten op een gemeenschappelijke elektriciteitsmeter (voor gemeenschappelijk gebruik). Merk op dat deze meter voldoende stroom moet consumeren om een zonne-energie-installatie te rechtvaardigen (minstens 3000 kWh).